1402-02-29   ||   1802

کرسی بین‌المللی برای سومو ایران

محمدی ساسان عضو کمیسیون رسانه‌های اجتماعی فدراسیون بین‌المللی سومو شد

به گزارش کمیته ارتباطات تشکیلات سومو ایران، امروز 29 اردیبهشت‌ماه 1402، با اعلام رسمی دفتر مرکزی آی. اف. اس. در توکیو، پنج عضو رسمی کمیسیون رسانه‌های اجتماعی فدراسیون بین‌المللی سومو از کشورهای استرالیا، هندوستان، آمریکا، ژاپن و ایران منصوب و معرفی شدند که به موجب آن محمدی ساسان مدیر صفحه اینستاگرامی سومو ایران در صدر فهرست معرفی‌شده به عضویت این کمیسیون نائل آمد.

این سومین کرسی بین‌المللی فعال کنونی در اختیار تشکیلات سومو ایران بوده که برای یک دوره چهارساله بدست آمد.