ارتباط با ما

آدرس پستی دفتر مرکزی و پایگاه قهرمانی غرب کشور: همدان - شهرك الوند - انتهاى خيابان گلستان - مجموعه ورزشى O-SPORTs

کدپستی : 6518946815

تلفن: 08134252182

تلفن: 08134252828

------------------------------------------

پست الکترونیک روابط عمومی: info@sumo-iran.ir

ارتباط مستقیم با ریاست: president@sumo-iran.ir

صفحه اینستاگرام: http://www.instagram.com/SUMOIRAN