رویدادهای بین المللی
ردیف عنوان رویداد محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ خاتمه نتایج
1بیستمین دوره قهرمانی سومو جهاناوزاکا - ژاپن1394/06/051394/06/10
2سومین دوره بازی های جهانی مبارزه ایسومین دوره بازی های جهانی مبارزه ای20172017مشاهده
3بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی سومو جهان-20182018
4بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی سومو جهان -20192019
5بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی سومو جهان-20202020
6یازدهمین دوره بازی های جهانیبرمینگام - آمریکا20212021
7سومین دوره بازی های جهانی مبارزه ایلیما - پرو20172017