رویدادهای داخلی
ردیف عنوان رویداد محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ خاتمه نتایج
1اولین دوره مسابقات قهرمانی سومو مردان کشورتهران1394/03/221394/03/22
2دومین دوره مسابقات قهرمانی سومو مردان کشوربهبهان1394/111394/11
3سومین دوره مسابقات قهرمانی سومو مردان کشورهمدان1395/061395/06
4اولین دوره مسابقات قهرمانی سومو زنان کشورهمدان1395/061395/06
5چهارمین دوره مسابقات قهرمانی سومو مردان کشور1396/02/071396/02/08
6دومین دوره مسابقات قهرمانی سومو زنان کشور1396/02/071396/02/08