رویدادهای داخلی
ردیف عنوان رویداد محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ خاتمه نتایج
1اولین دوره لیگ ملی سوموتهراناردیبهشت‌ماه 1401اردیبهشت‌ماه 1401
2دوره داوری، مربیگری، فنی سومواستان متقاضیخردادماه 1401خردادماه 1401
3دهمین دوره مسابقات کشوری سومواستان متقاصیشهریورماه 1401شهریورماه 1401
4دوره داوری، مربیگری، فنی سومواستان متقاضیآبان‌ماه 1401آبان‌ماه 1401
5دومین دوره لیگ ملی سومواستان متقاضیدی‌ماه 1401دی‌ماه 1401
6مجمع عمومی سومو ایرانتهراندیماه 1401دیماه 1401